Д-р Инжектор ПРО

Д-р Инжектор ПРО


ОПИСАНИЕ НА РЕЖИМИТЕ НА ВЛИВАНЕ

 


 • Режим 1 [P.P.P] – Продължителен
  Веществото се влива непрекъснато при
  натискане на бутона (INJECTION).
  Скоростта на вливане може да се кон-
  тролира с бутона (LEVEL) на тялото.

 • ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРОДУКТА
   

  1) Ползвани инжектори: инжектори от 2cc ~ 10cc
  2) Възможни игли с водач
  a) Водач – Голям: Над 30G *13mm
  b) Водач – Малък: Над 30G *4mm
  3) Начини на вливане: 5 ТИПА (PPP, MIC, STD, MEP, NPG)
  4) Регулиране на нивата: Регулиране всяко от 5-те нива
  съгласно типа вливане
  5) Влято количество при всеки режим на вливане
  a) PPP(ПРОДЪЛЖИТЕЛНО) : минимум 3cc/min. максимум 10cc/min
  b) MIC(МИКРОДОЗА) : максимум : 0.1cc/
  регулиране със спусък
  c) STD(СТАНДАРТНО ДОЗИРАНЕ) : макси-
  мум 0.3cc/регулиране със спусък
  d) MEP(МЕЗОПЕРФУЗИЯ) : максимум
  0.3cc/регулиране със спусък
  e) NPG(NAPPAGE – мулти – точково):
  максимум 0.1cc / регулиране със спусък

 • РАЗМЕР НА ПРОДУКТА

  1) Напрежение и честота: AC 110/220V, 50/60Hz
  2) Предпазител: AC 220V, 5A, 20mm
  3) Размери
  a) тяло: 215(W) X 260(L) X 90(H) mm
  b) инжектор: 42(W) X 237(L) X 165(H) mm
  c) количка: 55(W) X 55(L) X 1000(H) mm
  4) Тегло
  a) тяло: 2.0 kg
  b) инжектор: 400 g
  c) количка: 5 kg